Informační přehlcení

Nové zprávy ze světa, reklamní sdělení nebo články o tom, co je zrovna zajímavé. To vše je součástí našich životů. Je to způsobeno díky, televizi, rádiím, mobilním telefonům nebo jiným technologickým vychytávkám. Pokud ale na internetu doopravdy potřebujeme vyhledat relevantní informaci, první zdroje, které se nám zobrazí jsou většinou ty, které mají za účel je upoutat naši pozornost. Skutečnou informaci, kterou hledáme, však nemusí ani obsahovat.Mobil, počítač, informace

Problematika

Problém, spočívá v tom, že člověk je informačně přehlcen. Mnoho lidí ani netuší, kde vyhledávat. Tím se dostávají k nepodloženým faktům a ve finále věří tomu, čemu novináři chtějí, aby věřili. Také můžeme jako problém označit neustálé hltaní nějakých informací přímo z našich mobilních telefonů. Notifikace u aplikací nám vyskočí, vždy, když se napíše něco nového. Vyhledávače nám sami automaticky ukazují nové a nové zprávy ze světa a z okolí. Tím se dostáváme do informačního přehlcení.Tablet, počítač, internet

Strávená doba s technologickými vymoženostmi

Jako technologickou vymoženost můžeme označit například i již zmíněnou televizi nebo rádio. Mobilní telefony a notebooku sice hrají prim, ale technologie, které jsou s námi již nějakou dobu se pomalu začínají stávat běžnými. Mladí lidé dokážou trávit s telefonem v ruce klidně i 5 hodin denně, poté stráví nějaký čas před počítačem a večer usedají například k televizi, během dne ještě poslouchají rádio. Mají tedy dosah k tolika informacím, že pomalu ztrácí kontakt s běžným životem a tím pádem mohou mít občas pocit, že jsou všude jen problémy, pokud jsou zprávy spíše negativní.

Řešení

Ať už jste tedy mladý, produktivní člověk nebo starší důchodce, užívající si svého volna, můžete tomuto přehlcení zamezit jednoduchými kroky. Nabízí se řešení jako mobilní detox, vypínání notifikací na mobilu, užívání laptopu jen na práci, vypínání rádia nebo odstranění televize z vaší ložnice. Na internetu se dá dostat k mnoha článkům s tímto tématem. Případné zvýšení produktivity je jen jedním z mnoha pozitivních účinků této činnosti.