Všelék sice ne, ale lék na spoustu neduhů ano


Sauna urÄitÄ› není vÅ¡elék, ale rozhodnÄ› se o ní dá tvrdit, že patří mezi nejstarší a také nejúÄinnÄ›jší relaxaÄnÄ›-regeneraÄní metody. Když si uvÄ›domíme, že ÄlovÄ›k je v dneÅ¡ní dobÄ› neustále v permanentním stresu, vede pÅ™evážnÄ› sedavý způsob života, a to, co rozhodnÄ› neumí, je správnÄ› odpoÄívat – musí pro nÄ›j být regenerace nezbytnou souÄástí jeho života. PÅ™edstavu o dokonalé regeneraci naplňuje právÄ› saunování, jako jedna z nejvyužívanÄ›jších a nejpříjemnÄ›jších metod regenerace.

Můžete oÄekávat pÅ™ekvapující zdravotní úÄinky

I vy můžete mít možnost zrelaxovat si po nároÄných pracovních dnech mysl i tÄ›lo v bájeÄném prostÅ™ední sauny, která je neskuteÄnÄ› dobrá pro vaÅ¡e celkové zdraví. Udává se, že i krátký pobyt v ní vás zbaví až půl litru potu, což vám pÅ™inese opravdu pÅ™ekvapující zdravotní úÄinky. Pocení je totiž ideálním detoxem. S potem odcházejí z tÄ›la bakterie, toxiny i těžké kovy. Chcete mít takové “pocítí zařízení†doma? Zkuste například infrasaunu od firmy Dyntar. SkvÄ›lé zařízení, které vážnÄ› nemá chybu.